بدنه خبر

صفحه نخست /هفته پژوهش و فناوری سال 1397

هفته پژوهش و فناوری سال 1397

شنبه / 01 دی 1397

شعار هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۷
"پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین، در خدمت تولید ملی"

 
روزهای هفته پژوهش و فناوری:
 
شنبه۹۷/۰۹/۲۴پژوهش، فناوری، مدرسه و دانشگاه
یک شنبه۹۷/۰۹/۲۵پژوهش، فناوری و رسانه
دوشنبه۹۷/۰۹/۲۶پژوهش، فناوری و چالش های ملی
سه شنبه۹۷/۰۹/۲۷پژوهش، فناوری، علوم انسانی و هنر
چهارشنبه۹۷/۰۹/۲۸پژوهش، فناوری و مسئولیت های اجتماعی؛ پژوهش، فناوری و تعاملات بین المللی
 
پژوهشگران برتر سال ۹۷
دکتر میرسجاد هاشمی مطلقپژوهشگر برتر دانشگاه بناب
دکتر علی حاجی بدلیپژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه
دکتر عباسعلی شریفیپژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی
دکتر مصطفی خجسته نژندپژوهشگر برتر در زمینه جذب پروژه های ارتباط با صنعت
دکتر مهدی حاتمیپژوهشگر رتبه دوم دانشکده فنی و مهندسی
خانم دکتر رنجبرپژوهشگر رتبه سوم دانشکده فنی و مهندسی
 
همچنین در طی این مراسم از کارکنان برتر حوزه پژوهش و فناوری نیز تجلیل بعمل آمد:
 
- مهندس یوسف شفائیکارشناس برتر حوزه پژوهش و فناوری
- مهندس ناصر حقیقتکارشناس برتر حوزه پژوهش و فناوری
- مهندس اکبر اسماعیل زاده    کارشناس برتر حوزه پژوهش و فناوری

بایگانی خبرها