بدنه خبر

صفحه نخست /دومین همایش ملی صنعت و تجاری ...

دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

چهارشنبه / 03 دی 1399

دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی با تاکید بر پژوهش و توسعه در بنگاههای اقتصادی و صنایع وابسته 
13 اسفند ماه 1399-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (برگزاری بصورت آنلاین می باشد)
 
بایگانی خبرها