بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان طرح های فناورانه ...

فراخوان طرح های فناورانه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

یکشنبه / 07 دی 1399

موسسه دانشمند بنیاد مستضعفان در راستای جهش تولید، طرح های با عناوین ذیل بعنوان نیازهای این موسسه اعلام شده اند:
- طراحی و ساخت سامانه ریکوپراتور جهت پیش گرمایش هوای ورودی کوره 
- طراحی و ساخت دستگاه بسته بندی اتوماتیک بر روی پالت خط تولید شیشه بطری
- شناسایی توانمندی استحصال کود کشاورزی از پساب دامداری 
- طراحی و اجرای سامانه کنترلی واحدهای فورهارث و کوره های unit melter و end-port regenerative
 
آدرس سامانه نیازهای فناورانه: fanavar.daneshmandins.ir 
 
 
بایگانی خبرها