بدنه خبر

صفحه نخست /وبینار مشترک دانشگاه یزد و ...

وبینار مشترک دانشگاه یزد و موسسات JETRO و JICA ژاپن پیرامون محیط زیست

پنجشنبه / 02 بهمن 1399

وبینار مشترک دانشگاه یزد و موسسات JETRO و JICA ژاپن پیرامون محیط زیست

زمان: پنج شنبه 9 بهمن ساعت 10 الی 13

لینک شرکت در وبینار: http://meeting-2.yazd.ac.ir/yazdisco/

 
بایگانی خبرها