بدنه خبر

صفحه نخست /وبینار تجارب موفق مرمت و ...

وبینار تجارب موفق مرمت و احیاء و بهسازی روستاهای ارزشمند -دانشگاه پیام نور

جمعه / 03 بهمن 1399

وبینار تجارب موفق مرمت و احیاء و بهسازی روستاهای ارزشمند -دانشگاه پیام نور

زمان: دوشنبه 13 بهمن ساعت 10 الی 12

لینک شرکت در وبینار: http://webconf.pnu.ac.ir/isc

 
بایگانی خبرها