بدنه خبر

صفحه نخست /دومین همایش سراسری سازه های ...

دومین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار

شنبه / 25 اردیبهشت 1400

 عنوان همایش:

دومین همایش سراسری سازه‌های مقاوم در برابر ضربه و انفجار

 
زمان برگزاری: 30 و 31شهریور 1400 بصورت مجازی
 

برگزار کننده: گروه مهندسی عمران دانشگاه بناب

 
 
 
بایگانی خبرها