بدنه خبر

صفحه نخست /برگزاری هشتمین دوره تجلیل از ...

برگزاری هشتمین دوره تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه بناب

چهارشنبه / 15 آبان 1398

هشتمین دوره تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه بناب در دو بخش هیات علمی و دانشجویی برگزار خواهد گردید
اعضای محترم هیات علمی جهت ارائه درخواست از طریق سامانه پژوهشی ژیرو اقدام نمایند.
دانشجویان متقاضی شرکت، درخواست خود را به مدیر گروه مربوطه ارایه نمایند.
آخرین مهلت ارایه درخواست 25 آبان ماه 98
 

 
 
 
جهت اطلاع از شرایط شرکت در انتخاب پژوهشگر برتر، دستورالعمل نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال دانشگاه بناب (مصوب اسفند ۱۳۹۷) را در لینک زیر مشاهده نمایید.
 
 
بایگانی خبرها