نسیم عنابی

صفحه نخست /نسیم عنابی
نام و نام خانوادگی نسیم عنابی
شغل پژوهشگر در خارج از ایران / محقق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology 46 (2018) 1331-1348