20 تیر 1399
فريبرز رحيمي

فریبرز رحیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق-کنترل و مهندسی پزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
ضروریات الکترومایوگرام
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
الکترومیوگرافی، بیوپتانسیل، فیزیولوژی، سیگنال
پژوهشگران رقیه ارونقی (نفر اول)، شیوا اسدزاده (نفر دوم)، فریبرز رحیمی (نفر سوم)

چکیده

تصور کنید که در آپارتمانی با دیوارهای نسبتاً نازک زندگی میکنید و همسایه شما یک جشن به راه انداخته است. از آپارتمان شما، به نظر میرسد که گفتگوی جمعی در خاننه پهلویی صورت میگیرد و شما مشتاق میشوید تا بدانید که چه کسانی در جشن هسنتند، چند نفر در آن جا وجود دارد، آیا آنها مرد هستند یا زن و غیره. گفتگوهای نزدیک تر به دیوار را حت تر شنیده می شوند و صداها ذره ای متفاوت تر از سایر صداهایی که در عمق اتاق و بدور از دیوار هستندبه نظر میآیند. چون رادیو پخش میشود، تا حدی شنیدن گفتگوها مشکل است و زمانی که افراد بیشتری وارد جش میشوند، همه چید رساتر می شود. چالش برای ثبت و تفسیر فعالیت الکترومایوگرافیک (EMG) مشابه حالتی است که در آن شما با آپارتمان دارای دیوارهای نازک مواجهه بشود. اگر شما از سطح پوست (دیوار) ثبت به عمل آورید، فیبرهای عضله ای سطحی که به پوست نزدیکتر هستند ( صداهای نزدیکتر به دیوار) نسبت به عضلاتی که از الکترودهای سطحی فاصله دارند، فعالیت بیشتری را سهیم هستند. گروهی از واحدهای حرکتی ( مشابه گروهی از گفتگوهای انسانها) در سیگنال EMG سهم واحدی را ایجاد میکنند. زمانی که واحدهای حرکتی در انقباض عضله ای شرکت میکنند (افراد زیادی وارد اتاق میشوند)، دامنه سیگنال EMG افزایش می یابد. بسیاری از منابع نویز (مانند موزیک در حال پخش از رادیو) میتوانند تفسیر سیگنال EMG را با مشکل رو سازنند. از زمانی که لویگی گالوانی "الکتریسیته جانوری" را در عضله قورباغه کشف کرد، محققان و کارورزان کلینیک های بسیاری را پیدا کردند و (نتیجه) تحقیق برای سیگنال EMG استفاده میشود. بیوفیدبک ، تحلیل را رفتن و تشخیصات کلینیکی برای ناهنجاری های عصبی عضلانی زمینه های استفاده از EMG است. علاوه بر این، محققان حرکت شناسی نتایج EMG مطالعات خود را که موضوعات فراوانی از جمله خمش ستون فقراتی، فعالیت ویژه بعضی عضلات در حرکات مختلف، خستگی عضله، کاربرد EMG برای امور توانبخشی و طراحی های آرگونومیکی را دربردارند، گزارش کرده اند. تنها تعدادی از مقالات تحقیقاتی با استفاده از تکنیک های EMG در اوایل دهه 1950 منتشر شده اند. امروزه، سالانه بیش از 2500 انتشارات تحقیقاتی پدیدار می شود (شکل 1). رشد نشریه های EMG و در دسترس بودن ابزار و تکنیک های مناسب ممکن است به تکمیل شدن درک ما از پروسه های استفاده شده برای ثبت سیگنال EMG و روش ه