22 تیر 1399
فريبرز رحيمي

فریبرز رحیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق-کنترل و مهندسی پزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و شبیه سازی سنسور گاز دی اکسید کربن مبتنی بر رینگ رزوناتورهای نوری
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رینگ رزوناتور، سنسور، شبیه سازی
پژوهشگران محمد طیبی نژاد (دانشجو)، عبدالله علیزاده (استاد راهنمای اول)، فریبرز رحیمی (استاد راهنمای دوم)

چکیده

گسترش علم و استفاده روزافزون تجهیزات نوری، توجه بسیاری از محققان را به سو ی طراحی و ساخت بیوسنسورهای نوری یا حسگرهای زیستی نوری، جلب نموده است. یکی از کاربردهای مهم این نوع حسگرها، تشخیص میزان آلایند ه های موجود در هواست. از جمله آلایند ههای مهم، گاز دی اکسید کربن می باشد که افزایش چند درصدی میزان این گاز، می تواند باعث به خطر افتادن سلامت ی افراد گردد. در این پایان نامه از رزوناتورهای حلقوی و تداخل سنج ماخ زندر با استفاده از اثر ورنیه، به طراحی وشبیه سازی سنسور گاز دی اکسیدکربن در نرم افزار لومریکال پرداخته شده است. شرایطی که در آن سنجش انجام گرفته دارای فشار 1 اتمسفر و دمای 298 درجه کلوین است. در محیط شبیه سازی هیچ گونه اثری از رطوبت و گرد و غبار ندارد . محدوده سنجش برا ی سنسور گاز د ی اکسیدکربن، از 500 می باشد. در این سنسور، پس از شبیه سازی های انجام گرفته، خروج ی انتقال ppm 0/1 تا ppm برحسب غلظت گاز مورد بررسی قرار داده می شود. وجود اثر غیر خطی به دلیل پاسخ انتقال ی تداخل ،250ppm سنج ماخ زندر در خروجی آن ملاحظه شد. این اثر باعث می شود تا در غلظتهای بالای تغییرات خروجی محسوس نباشد. برای رفع این محدودیت از دو سنسور مشابه با دو طول موج متفاوت استفاده شده است. در نهایت برای داشتن خروجی واحد این دو خروجی را با هم ترکیب و نتایج حاصل از ساختار کلی این سنسور نشان از بهبود پاسخگویی آن دارد.