09 آبان 1399
جواد يكرنگ

جواد یکرنگ

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی نساجی (تکنولوژی نساجی)
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی نساجی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی نساجی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: تولید داربست حلقوی بافت چندلایه و بهینه سازی خصوصیات مکانیکی آن به منظور جایگزینی مری
 • فوق لیسانس مهندسی نساجی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1387 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی پارامترهای موثر در ایجاد الکتریسیته در نخ چند جزئی سیمی
 • لیسانس مهندسی نساجی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: اندازه گیری زبری سطحی منسوجات بی بافت سبک با استفاده از روش بینایی رایانه
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مهندسی بافت
 • الکتروریسی و سازه های نانولیفی
 • پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Javad Yekrang, Dariush Semnani, Amin Zadbagher Seyghalani (2020) Simulation and characterization of the mechanical properties of knitted esophageal stents using finite element and mathematical models Journal of Industrial Textiles: -; 1-25
2
میثم معزی، جواد یکرنگ، سید عباس رافت، جلیل شجاع غیاث (1398) مقایسه خصوصیات سطحی و ساختاری الیاف پشم نسل اول و دوم گوسفندان دورگه آرخارمرینو- قزل با والدین آن ها پژوهش های علوم دامی: 29; 131-140
3
Meysam Moezzi, Javad Yekrang, Mohammad Ghane, Mehdi Hatami (2019) The effects of UV degradation on the physical, thermal, and morphological properties of industrial nylon 66 conveyor belt fabrics Journal of Industrial Textiles: -; -
4
Meysam Moezzi, Javad Yekrang, Ali Khodadad, Mehdi Hatami (2018) Characterizing the wrinkling behavior of woven engineering fabrics with local non-uniformity COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING: 118; 20-29
5
Hossein Rasoulnezhad, Ghader Hosseinzadeh, Javad Yekrang (2018) Preparation and Characterization of Nanostructured S and Fe co-doped Journal of Nanostructures: 8; 251-258
6
7
Javad Yekrang, Dariush Semnani, Mohammad Hossein Beigi, Saeed Karbasi (2017) Electrospinning of Aligned Medical Grade Polyurethane Nanofibers and Evaluation of Cell-Scaffold Interaction Using SHED Stem Cells Micro & Nano Letters: 12; 412-417
8
9
Javad Yekrang, Behrouz Sarijeh, Dariush Semnani, Mohammad Zarrebini (2015) Prediction of heat transfer and air permeability properties of light weight nonwovens using artificial intelligence INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH: 40; 373-379
مقاله ارائه‌شده
1
جواد یکرنگ، کوثر یوسفی، میثم معزی (1399) الکتروریسی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر ریخت شناسی غشاهای نانوالیافی تفلون /پلی وینیل الکل دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ یزد
2
زهرا محمدی قرمز گلی، جواد یکرنگ، میثم معزی (1399) مقایسه خصوصیات آکوستیک پارچه های پشمی بافته شده از الیاف گوسفندان بومی ایران و الیاف گوسفندان دورگ گیری شده آرخارمرینو*قزل دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ یزد
3
جواد یکرنگ، مصطفی فتاحی، سعید نظاری (1399) الکتروریسی و مشخصه یابی نانوالیاف موسیلاژ به دانه/پلی وینیل الکل دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ یزد
4
فاطمه کریمی، جواد یکرنگ، میثم معزی، سید عباس رافت (1397) مقایسه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی الیاف پشم نسل اول و دوم گوسفندان دورگه آرخارمرینو-قزل با والدین آنها کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ رشت
5
جواد یکرنگ، داریوش سمنانی، سعید کرباسی (1395) تولید داربست دو لایهی میکرو-نانو حلقویبافت با خصوصیات مکانیکی و ساختاری مناسب برای جایگزینی مری کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ اصفهان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!