23 مرداد 1399

مهدی بابایی قلعه جوق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: تبریز شهرک پرواز بابایی 4
تحصیلات: دکترای تخصصی / عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی عمران

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Somayeh Mollaei, mehdi babaei, Maysam JalilKhani (2020) Assessment of Damage and Residual Load Capacity of the Normal and Retrofitted RC Columns against the Impact Loading Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin: In Press; In Press
2
Maysam JalilKhani, mehdi babaei, Seyed Hooman Ghasemi (2020) Evaluation of the Seismic Response of Single-Story RC Frames under Biaxial Earthquake Excitations Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin: 8; 98-109
مقاله ارائه‌شده
1
مهدی بابایی قلعه جوق، سمیه ملایی (1398) حل معادلات دیفرانسیل معمولی در مسائل مهندسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی NN و الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات PSO سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران¡ رودسر
2
مهدی بابایی قلعه جوق، سمیه ملایی (1398) بهینه سازی طراحی گنبدهای فضاکار با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، ایران¡ تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!