09 آبان 1399
مقداد كمالي مقدم

مقداد کمالی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه بناب- ساختمان فنی- گروه مهندسی نساجی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی نساجی- شیمی و علوم الیاف
تلفن: 04137745000-1367
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی نساجی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی نساجی- شیمی و علوم الیاف ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1387 - 1394)
  عنوان رساله: ریزکپسول سازی مواد تغییر فاز دهنده نونادکان با پوسته الجینات به روش ذوب الکترواسپری هم محور به منظور کاربرد در منسوجات هوشمند تنظیم کننده دما
 • فوق لیسانس مهندسی نساجی- شیمی و علوم الیاف ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی استخراج الیاف طبیعی سلولزی از برگ گیاه typha australis به روش تخمیر قلیایی
 • لیسانس مهندسی نساجی- شیمی و علوم الیاف ، دانشگاه یزد ، ایران (1379 - 1383)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر گذشت زمان بر خواص الیاف پلی پروپیلن مصرفی در فرش
بیشتر

علایق پژوهشی

 • الیاف طبیعی
 • رنگرزی منسوجات
 • منسوجات هوشمند
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
meghdad kamali moghaddam, Ehsan Karimi (2020) Structural and physical characteristics of the yucca fiber Journal of Industrial Textiles: 0; 1-17
2
3
Shima Panahi, meghdad kamali moghaddam, Meysam Moezzi (2020) Assessment of milkweed floss as a natural hollow oleophilic fibrous sorbent for oil spill cleanup JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: 268; 1-9
4
Zahra Mohammadi ghermezgoli, meghdad kamali moghaddam, Meysam Moezzi (2019) Chemical, morphological and structural characteristics of crossbred wool fibers JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE: 1; 1-9
5
meghdad kamali moghaddam, Maryam Ghanbari Adivi, Majid tehrani Dehkordi (2019) Effect of Acids and Different Mordanting Procedures on Color Characteristics of Dyed Wool Fibers Using Eggplant Peel (Solanum melongena L. Progress in Color, Colorants and Coatings: 12; 219-230
6
Saeed Salimian, meghdad kamali moghaddam, Somayeh Safi, Seyed Majid Mortazavi (2016) Properties of wool dyed with pinecone powder as a by-product colorant INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH: 41; 173-179
7
meghdad kamali moghaddam, Seyed Majid Mortazavi (2016) Physical and Chemical Properties of Natural Fibers Extracted from Typha Australis Leaves Journal of Natural Fibers: 13; 353–361
8
9
meghdad kamali moghaddam, Seyed Majid Mortazavi, Taghi Khaymian (2015) Micro/nano‑encapsulation of a phase change material by coaxial electrospray method IRANIAN POLYMER JOURNAL: 24; 759-774
10
meghdad kamali moghaddam, Somayeh Safi, Sanaz Hassanzadeh, Seyed Majid Mortazavi (2015) Sound absorption characteristics of needle-punched sustainable Typha /polypropylene non-woven JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE: 107; 1-9
11
meghdad kamali moghaddam, Seyed Majid Mortazavi, Taghi Khaymian (2015) Preparation of calcium alginate microcapsules containing n-nonadecane by a melt coaxial electrospray method JOURNAL OF ELECTROSTATICS: 73; 56-64
12
Seyed Majid Mortazavi, Somayeh Safi, meghdad kamali moghaddam, Maede Zamani (2014) Bleaching of black pigmented karakul wool fibers using copper sulfate as catalyst FIBERS AND POLYMERS: 15; 2297–2306
13
Seyed Majid Mortazavi, meghdad kamali moghaddam (2010) An Analysis of Structure and Properties of a Natural Cellulosic Fiber (Leafiran) FIBERS AND POLYMERS: 11; 877–882
14
Seyed Majid Mortazavi, meghdad kamali moghaddam (2009) Introduction of a New Vegetable Fiber for Textile Application JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE: 113; 3307-3312
مقاله ارائه‌شده
1
محمود داداش، مقداد کمالی مقدم، حسین عابدی، مسعود خلیلی (1397) بهین هسازی کیفیت حاشیه پارچه بافتهشده از نخ خود تکسچره به روش تاگوچی یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ رشت
2
محمود داداش، مقداد کمالی مقدم، رامین سجادپور (1397) تأثیر کشش دهنده ساچمهای بر کیفیت تاب نخ فیلامنتی یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ رشت
3
مقداد کمالی مقدم، محمدحسن میری، الهه سهرابی، محمدرضا ابوالقاسم دولابی (1397) بررسی تأثیر هیدرولیز قلیایی بر رنگپذیری نخ پلیاستر خودتکسچره یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ رشت
4
meghdad kamali moghaddam, Seyed Majid Mortazavi (2014) Fabrication and Properties of Microcapsules and Nanocapsules containing PCM International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN), Iran, Tehran
5
سمیه صفی، حسین حسنی، مقداد کمالی مقدم، بهاره شهریاری (1393) بررسی اثر عملیات قلیایی بر خواص کششی کامپوزیت های پلی استر تقویت شده با الیاف خرما کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ تهران
6
سمیه صفی، مقداد کمالی مقدم، ساناز حسن زاده، محمد ذره بینی (1393) تهیه لایه های بی بافت لیفی جاذب صوت از الیاف سلولزی حاصل از پسماندهای کشاورزی گیاه زعفران کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ تهران
7
مقداد کمالی مقدم، سمیه صفی، حسین حسنی، سعید سلیمیان (1393) رنگرزی الیاف سلولزی استبرق با رنگینه طبیعی روناس کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ تهران
8
مقداد کمالی مقدم، سمیه صفی، سید مجید مرتضوی (1393) استخراج الیاف طبیعی سلولزی جدید از برگ گیاه تیفاسه کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ تهران
9
مقداد کمالی مقدم، سمیه صفی (1393) بررسی امکان تهیه پوشال کولر از الیاف سلولزی لیفیران کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ تهران
10
مقداد کمالی مقدم، محمدصادق هوشمندپور، سمیه صفی (1393) بررسی کارایی زنجیره نامین به روش TOPSIS در تولید فیلامنتی پلی استر کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ تهران
11
مقداد کمالی مقدم، سمیه صفی (1392) بررسی ساختاری پارچه های حلقوی جاذب امواج الکترومغناطیس همایش سراسری پدافند غیرعامل در علوم و مهندسی با تأکید بر استتار، اختفاء و فریب، ایران¡ تهران
12
Somayeh Safi, meghdad kamali moghaddam, Mojtaba Ahmadi (2013) Interfacial shear strength of Typha australisnatural fiber–reinforced epoxy composites International Color and Coatings Congress (ICCC), Iran, Esfahan
13
meghdad kamali moghaddam, Seyed Majid Mortazavi, Taghi Khaymian (2013) Fabrication of N-nonadecane/Alginate Microcapsules using a Melt Coaxial Electrospray Method International Color and Coatings Congress (ICCC), Iran, Esfahan
14
سید مجید مرتضوی، سمیه صفی، مقداد کمالی مقدم، فرزانه ابراهیم گل (1388) بررسی امکان انجام همزمان تکمیل ضد چروک و رنگرزی با رنگینههای راکتیو بر روی کالای پنبهای اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی، ایران¡ رشت
15
مقداد کمالی مقدم، سمیه صفی (1388) بررسی امکان رنگرزی الیاف پشمی با میوه کاج اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی، ایران¡ رشت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • سرپرست واحد تحقیق و توسعه شرکت نساجی حجاب شهرکرد (1394 - 1397)
بیشتر