20 فروردین 1399

محمد مفرح

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تست
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Abbas Ali Sharifi, mohammad mofarrah (2018) Performance Improvement of Cooperative Spectrum Sensing in the Presence of Primary User Emulation Attack Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering: 42; 493-499
2
Abbas Ali Sharifi, mohammad mofarrah (2018) Dynamic Threshold Selection Approach in Voting Rule for Detection of Primary User Emulation Attack Electrica: 18; 227-233
3
مقاله ارائه‌شده
1
عباسعلی شریفی، محمد مفرح (1396) آزمون نسبت احتمال متوالی تعمیم یافته برای طیف سنجی مشارکتی در شبکه های رادیوشناختی سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر و مخابرات، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!