09 آبان 1399
محمدعلي مهتدي بناب

محمدعلی مهتدی بناب

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: شهرستان بناب، بزرگراه ولایت، دانشگاه بناب، دانشکده مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 04137745000
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی مکانیک

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی ، دانشگاه ساسکاچوان ، کانادا (1390 - 1394)
  عنوان رساله: مکانیزم خرابی خطوط لوله فولادی توسط ترکهای هیدروژنی
 • فوق لیسانس مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ایران (1379 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: پیش بینی پارامترهای شکست (ضریب شدت تنش و انتگرال J) در اعضای ناچدار تحت بارگذاری پروجکشن و ریموت
 • لیسانس مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1375 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه: طرحی جعبه دنده سنکرون چند سرعتی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مکانیک شکست
 • تحلیل خرابی
 • تعیین مشخصات مواد
 • خواص مکانیکی
 • خوردگی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Hojjat Mousavi, Reza Pourazizi, Jerzy A. Szpunar (2020) Finite element modeling of HIC propagation in pipeline steel with regard to experimental observations INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 45; 23122-23133
3
Reza Pourazizi, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Jerzy A. Szpunar (2020) Role of texture and inclusions on the failure of an API X70 pipeline steel at different service environments MATERIALS CHARACTERIZATION: 164; 1-18
4
Farzin Azimpour shishevan, Hamid Akbulut, Mohammad Ali Mohtadi Bonab (2020) Effect of thermal cycling on mechanical and thermal properties of basalt fibre-reinforced epoxy composites BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE: 43; 1-10
5
Reza Pourazizi, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Jerzy A. Szpunar (2020) Investigation of different failure modes in oil and natural gas pipeline steels ENGINEERING FAILURE ANALYSIS: 109; 1-14
6
Alireza Karimi, Saeed Jafarzadeh-Ghoushchi, Mohammad Ali Mohtadi Bonab (2019) Presenting a new model for performance measurement of the sustainable supply chain of Shoa Panjereh Company in different provinces of Iran (case study) International Journal of System Assurance Engineering and Management: 11; 140-154
7
K M Mostafijur Rahman, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, R. Ouellet, Jerzy A. Szpunar (2019) A comparative study of the role of hydrogen on degradation of the mechanical properties of API X60, X60ss, and X70 pipeline steels STEEL RESEARCH INTERNATIONAL: 1900078; 1-9
8
9
K M Mostafijur Rahman, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, R. Ouellet, Jerzy A. Szpunar, Ning Zhu (2019) Effect of electrochemical hydrogen charging on an API X70 pipeline steel with focus on characterization of inclusions INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING: 173; 147-155
10
Mostafa Eskandari, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Abbas Zarei-Hanzaki, Jerzy A. Szpunar, Ritwik Basu (2019) Texture and microstructure development of tensile deformed high-Mn steel during early stage of recrystallization PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY: 120; 32-40
11
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Hadi ghesmati-kucheki (2019) Important Factors on the Failure of Pipeline Steels with Focus on Hydrogen Induced Cracks and Improvement of Their Resistance: Review Paper METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL: 25; 1109-1134
12
Farzin Azimpour shishevan, Hamid Akbulut, Mohammad Ali Mohtadi Bonab (2019) The effect of thermal shock cycling on low velocity impact behavior of carbon fiber reinforced epoxy composites Journal of Dynamic Behavior of Materials: 5; 161-169
13
Mohammad Ali Mohtadi Bonab (2017) s and Inclusions, Texture of Role and Initiation Crack Induced Hydrogen in Steels Pipeline X70 API in Propagation علوم و مهندسی خوردگی: ;
14
Mohammad Ali Mohtadi Bonab (2017) A focus on different factors affecting hydrogen induced cracking in oil and natural gas pipeline steel ENGINEERING FAILURE ANALYSIS: 79; 351-360
15
Farzin Azimpour shishevan, Hamid Akbulut, Mohammad Ali Mohtadi Bonab (2017) Erratum to: Low Velocity Impact Behavior of Basalt Fiber-Reinforced Polymer Composites JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 26; 4155–4155
16
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Mostafa Eskandari, Rahim Karim dadashi, Jerzy A. Szpunar (2017) Effect of Different Microstructural Parameters on Hydrogen Induced Cracking in an API X70 Pipeline Steel METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL: 23; 726-735
17
سیدمحمد اهل سرمدی، مرتضی شمعانیان، حسین ادریس، مسعود عطاپور، امیر بهجت، محمدعلی مهتدی بناب، Jerzy A. Szpunar (1396) جوشکاری فولاد زنگ نزن سوپر دو فازی S32750 UNS بهروش اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی ریزساختار، خواص مکانیکی و خوردگی آن مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال): 36; 97-120
18
Tajbakhsh Navid Chakherlou, V. Valimohammadi-Bonab, Mohammad Ali Mohtadi Bonab (2017) Use of Geometric Modifications to Improve Fracture Force in Edge-Cracked Specimens JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 26; 195–206
19
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Mostafa Eskandari, Jerzy A. Szpunar (2016) Effect of arisen dislocation density and texture components during cold rolling and annealing treatments on hydrogen induced cracking susceptibility in pipeline steel JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH: 31; 3390-3400
20
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Mostafa Eskandari, Hossein Ghaednia, Sreekanta Das (2016) Effect of Microstructural Parameters on Fatigue Crack Propagation in an API X65 Pipeline Steel JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 25; 4933–4940
21
Mostafa Eskandari, Abbas Zarei-Hanzaki, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Yusuke Onuki, Ritwik Basu, Jerzy A. Szpunar, Abazar Asghari (2016) Grain-orientation-dependent of γ–ε–α′ transformation and twinning in a super-high-strength, high ductility austenitic Mn-steel MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING: 674; 514-528
22
Mohammad Masoumi, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Hamilton Ferreira Gomes de Abreu (2016) Effect of Microstructure and Texture on Anisotropy and Mechanical Properties of SAE 970X Steel Under Hot Rolling JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 25; 2847–2854
23
Mostafa Eskandari, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Jerzy A. Szpunar (2016) Evolution of the microstructure and texture of X70 pipeline steel during cold-rolling and annealing treatments MATERIALS & DESIGN: 90; 618-627
24
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Mostafa Eskandari, K M Mostafijur Rahman, R. Ouellet, Jerzy A. Szpunar (2016) An extensive study of hydrogen-induced cracking susceptibility in an API X60 sour service pipeline steel INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 41; 4185-4197
25
Ritwik Basu, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Xu Wang, Mostafa Eskandari, Jerzy A. Szpunar (2015) Role of microstructure on phase transformation behavior in NieTieFe shape memory alloys during thermal cycling JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 652; 459-469
26
Ritwik Basu, Mostafa Eskandari, Lalit Upadhayay, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Jerzy A. Szpunar (2015) A systematic investigation on the role of microstructure on phase transformation behavior in Ni–Ti–Fe shape memory alloys JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 645; 213-222
27
Ritwik Basu, Jerzy A. Szpunar, Mostafa Eskandari, Mohammad Ali Mohtadi Bonab (2015) Microstructural investigation on marforming and conventional cold deformation in Ni–Ti – Febased shape memory alloys International Journal of Materials Research: 106; 852-863
28
Mostafa Eskandari, Abbas Zarei-Hanzaki, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Akindele Odeshi, Jerzy A. Szpunar (2015) Microstructure and texture evolution in 21Mn–2.5Si–1.6Al–Ti steel subjected to dynamic impact loading MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING: 622; 160-167
29
Mostafa Eskandari, Mohammadreza Yadegari, Abbas Zarei-Hanzaki, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Ritwik Basu, Jerzy A. Szpunar (2015) In-situ strain localization analysis in low density transformation-twinning induced plasticity steel using digital image correlation OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING: 67; 1-16
30
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Jerzy A. Szpunar, Ritwik Basu, Mostafa Eskandari (2015) The mechanism of failure by hydrogen induced cracking in an acidic environment for API 5L X70 pipeline steel INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 40; 1096-1107
31
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Mostafa Eskandari, Jerzy A. Szpunar (2015) Texture, local misorientation, grain boundary and recrystallization fraction in pipeline steels related to hydrogen induced cracking MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING: 620; 97-106
32
Roohollah Jamaati, Mohammad Reza Toroghinejad, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Hossein Edris, Jerzy A. Szpunar, Mohammad Reza Salmani (2014) Texture Development of ARB-Processed Steel-Based Nanocomposite JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 23; 4436–4445
33
Mostafa Eskandari, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Ritwik Basu, Majid Nezakat, Shreyans Nahar, Amir Hossein Baghpanah (2014) Preferred Crystallographic Orientation Development in Nano/Ultrafine-Grained 316L Stainless Steel During Martensite to Austenite Reversion JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 24; 644–653
34
Mostafa Eskandari, Abbas Zarei-Hanzaki, Jerzy A. Szpunar, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Ali Reza Kamali, Mohammad Reza Salmani (2014) Microstructure evolution and mechanical behavior of a new microalloyed high Mn austenitic steel during compressive deformation MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING: 615; 424-435
35
Mostafa Eskandari, Abbas Zarei-Hanzaki, Ali Reza Kamali, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Jerzy A. Szpunar (2014) Strain Hardening During Hot Compression Through Planar Dislocation and Twin-Like Structure in a Low-Density High-Mn Steel JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 23; 3567–3576
36
Roohollah Jamaati, Mohammad Reza Toroghinejad, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Ghader Hosseinzadeh, Jerzy A. Szpunar, Mohammad Reza Salmani (2014) The effect of SiC nanoparticles on deformation texture of ARB-processed steel-based nanocomposite MATERIALS CHARACTERIZATION: 93; 150-162
37
Roohollah Jamaati, Mohammad Reza Toroghinejad, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Hossein Edris, Jerzy A. Szpunar, Mohammad Reza Salmani (2014) Comparison of microparticles and nanoparticles effects on deformation texture of steel-based composite and nanocomposite fabricated by the ARB process MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING: 607; 173-187
38
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Jerzy A. Szpunar, Laurie E. Collins, R. Stankievech (2014) Evaluation of hydrogen induced cracking behavior of API X70 pipeline steel at different heat treatments INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 39; 6076-6088
39
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Rahim Karim dadashi, Mostafa Eskandari, Jerzy A. Szpunar (2014) Hydrogen-Induced Cracking Assessment in Pipeline Steels Through Permeation and Crystallographic Texture Measurements JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 25; 1781-1793
40
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Jerzy A. Szpunar, Seyed Salman Razavi-Tousi (2013) Hydrogen induced cracking susceptibility in different layers of a hot rolled X70 pipeline steel INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 38; 13831-13841
41
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Jerzy A. Szpunar, Seyed Salman Razavi-Tousi (2013) A comparative study of hydrogen induced cracking behavior in API 5L X60 and X70 pipeline steels ENGINEERING FAILURE ANALYSIS: 33; 163-175
42
Soran Hassanifard, Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Ghader Jabbari (2013) Investigation of Fatigue Crack Propagation in Spot-Welded Joints Based on Fracture Mechanics Approach JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 22; 245–250
43
Jafar Poursamad Bonab, Mohammad Asadpour, Keivan Mahmoudi-Aghdami, Mostafa Sahrai, R. S. Hakopyan, Mohammad Ali Mohtadi Bonab (2012) Excitation of Rayleigh-Benard Convection in Homeotropic Nematic Liquid Crystal by a Gaussian Laser Beam from Above MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS: ;
مقاله ارائه‌شده
1
محمدعلی مهتدی بناب، هادی قسمتی (1398) بررسی تحلیلی چگونگی شروع ترک هیدروژنی درون ریزساختار فولاد خطوط لوله بعد از نفوذ اتمهای هیدروژن و فعل و انفعالات آنها بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، ایران¡ تهران
2
محمدعلی مهتدی بناب، محمد عزیزیان (1398) مطالعه مدل های پیش بینی ترک خوردگی توام با تنش درخطوط لوله نفت و گاز بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، ایران¡ تهران
3
محمدعلی مهتدی بناب، محمد عزیزیان، هادی قسمتی کوچکی (1397) بهبود عمر خطوط لوله نفت و گاز با استفاده از مطالعات بافت ها در ترک خوردگی توام با تنش سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، ایران¡ تهران
4
محمدعلی مهتدی بناب، هادی قسمتی کوچکی، محمد عزیزیان (1397) بررسی بهبود مقاومت خطوط لوله ی فولادی به ترک های هیدروژنی به روش مهندسی بافت سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، ایران¡ تهران
5
هادی قسمتی کوچکی، محمدعلی مهتدی بناب (1396) مروری کوتاه بر عوامل موثر درتخریب خطوط لوله فولادی با تمرکز بر ترکهای هیدروژنی دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، ایران¡ بناب
6
محمدعلی مهتدی بناب، فردین جهانبخش (1396) توسعه مدل برای پیش بینی عمر ترک در اثر خستگی در لوله های نفت و گاز دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، ایران¡ بناب
7
محمد عزیزیان، محمدعلی مهتدی بناب (1396) مروری بر انواع شکست در خطوط لوله نفت و گاز و نگاهی تفصیلی به ترک خوردگی تنشی دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، ایران¡ بناب
8
هادی قسمتی کوچکی، محمدعلی مهتدی بناب (1396) مطالعه عوامل موثر بر شروع و رشد ترک های هیدروژنی در خطوط لوله نفت و گاز طبیعی هشتمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، ایران¡ تهران
9
محمد عزیزیان، محمدعلی مهتدی بناب (1396) بررسی ترک خوردگی تنشی در محیطهای pH بالا و pH نزدیک خنثی هشتمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر پژوهش مجتمع آموزش عالی بناب (1389 - 1390)
 • مدیر گروه رشته مهندسی مکانیک (1387 - 1388)
 • رئیس دانشکده فنی و مهندسی بناب (1384 - 1387)
بیشتر