09 آبان 1399

رحیم کریم داداشی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / تست
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی مکانیک

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Mostafa Eskandari, Rahim Karim dadashi, Jerzy A. Szpunar (2017) Effect of Different Microstructural Parameters on Hydrogen Induced Cracking in an API X70 Pipeline Steel METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL: 23; 726-735
2
Mohammad Ali Mohtadi Bonab, Rahim Karim dadashi, Mostafa Eskandari, Jerzy A. Szpunar (2014) Hydrogen-Induced Cracking Assessment in Pipeline Steels Through Permeation and Crystallographic Texture Measurements JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 25; 1781-1793
مقاله ارائه‌شده
1
توحید ادیبی، سیدحامد ادیبی، رستم اکبری کنگرلویی، رحیم کریم داداشی (1395) بررسی تجربی تاثیر یخ زدگی جدار در کاهش نیروی پسا در تونل باد کنفرانس بین المللی مکانیک و هوافضا، ایران¡ تهران
2
توحید ادیبی، رحیم کریم داداشی، رستم اکبری کنگرلویی، میلاد جامات (1395) مقایسه روش بالادست با روش میانگین‏گیری همراه با میراگرهای مصنوعی در حل عددی جریانهای مافوق صوت کنفرانس بین المللی مکانیک و هوافضا، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!