23 مرداد 1399
سميه ملايي

سمیه ملایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: آذربایجان شرقی / بناب / بزرگراه ولایت / دانشگاه بناب
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 04137745000
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی عمران

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی عمران گرایش سازه ، دانشگاه کردستان ، ایران (1391 - 1396)
  عنوان رساله: تحلیل ستون های بتن مسلح تحت بارگذاری انفجاری با در نظرگرفتن اثرات نرخ کرنش
 • فوق لیسانس مهندسی عمران گرایش سازه ، دانشگاه زنجان ، ایران (1387 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های فضاکار قیچی سان تاشو بر اساس سطح عملکرد
 • لیسانس مهندسی عمران ، دانشگاه زنجان ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: رفتار سازهای بلند مرتبه بتنی منظم تحت زلزله
بیشتر

علایق پژوهشی

 • بارگذاری انفجار
 • LS-dyna
 • سازه های بتن مسلح تحت انفجار
 • ستون های بتن مسلح
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Somayeh Mollaei, mehdi babaei, Maysam JalilKhani (2020) Assessment of Damage and Residual Load Capacity of the Normal and Retrofitted RC Columns against the Impact Loading Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin: In Press; In Press
2
3
4
Mohammad E smaeilnia omran, Somayeh Mollaei (2017) Investigation of Axial Strengthened Reinforced Concrete Columns under Lateral Blast Loading Shock and Vibration: ;
5
Mohammad E smaeilnia omran, Somayeh Mollaei (2017) Assessment of Empirical Formulas for Estimating Residual Axial Capacity of Blast Damaged RC Columns European Journal of Sustainable Development: 6; 383-396
6
Mohammad E smaeilnia omran, Somayeh Mollaei (2017) Development of Analytical Models for RC Columns under Blast loading Considering Strain Rate Effects International Journal of Integrated Engineering: 9; 44-53
7
8
Mohammad E smaeilnia omran, Somayeh Mollaei (2017) Development of Analytical Models for RC Columns under Blast loading Considering Strain Rate Effects International Journal of Integrated Engineering: ;
9
محمد اسماعیل نیا عمران، سمیه ملایی (1395) مقایسهی رفتار قابهای خمشی بتن مسلح و سیستم دیوار برشی تحت بارگذاری انفجار مصالح و سازه های بتنی: 1; 60-72
10
Ramezan Ali Izadifard, Somayeh Mollaei, Mohammad E smaeilnia omran (2016) Preparing Pressure-Impulse Diagrams for Reinforced Concrete Columns with Constant Axial Load using Single Degree of Freedom Approach International Journal of Advancements in Technology: 7;
مقاله ارائه‌شده
1
مهدی بابایی قلعه جوق، سمیه ملایی (1398) حل معادلات دیفرانسیل معمولی در مسائل مهندسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی NN و الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات PSO سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران¡ رودسر
2
مهدی بابایی قلعه جوق، سمیه ملایی (1398) بهینه سازی طراحی گنبدهای فضاکار با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، ایران¡ تبریز
3
سمیه ملایی، محمد اسماعیل نیاعمران (1398) بررسی تاثیر مقاوم سازی محوری ستون بتن مسلح بر عملکرد آن در انفجار یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران¡ شیراز
4
سمیه ملایی، محمد اسماعیل نیاعمران (1397) بررسی روابط تجربی موجود برای تخمین ظرفیت محوری پسماند ستون های بتن مسلح آسیب دیده در انفجار همایش سراسری ســازه های مقــاوم در برابر ضربه و انفجــار، ایران¡ تهران
5
سمیه ملایی، محمد اسماعیل نیا عمران (1397) توسعه ی مدل تحلیلی برای تیر- ستون های بتن مسلح تحت بارگذاری جانبی انفجار کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری، ایران¡ تهران
6
سمیه ملایی، محمد اسماعیل نیاعمران (1397) بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ستون های بتن مسلح تحت بارهای انفجاری کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها (راهکارها و پالش ها با محوریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران)، ایران¡ تهران
7
Somayeh Mollaei, Mohammad E smaeilnia omran (2016) Development of an Analytical Model for RC Beam-Columns under Blast loading , Russia, Sain pitersburg
8
سمیه ملایی، محمد اسماعیل نیا عمران (1395) تحلیل پاسخ ستونهای بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ایران¡ تهران
9
میثم محمودی، محمد اسماعیل نیا عمران، سمیه ملایی (1394) بررسی انواع روش های مقاوم سازی سازه های بتنی در برابر انفجار دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، ایران¡ تهران
10
رضا ملائی، محمدحسین نوری قیداری، سمیه ملایی (1393) ارزیابی رفتار چلیک َای تاشً قیچی سان تحت بارَای لرزٌ ای بر اساس سطًح عملکرد پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، ایران¡ کرمان
11
رضا ملائی، سمیه ملایی، علی جعفروند (1392) بررسی رفتار شبکه های تخت تاشو قیچی سان تحت بارهای لرزه ای در راستای افقی و قائم بر اساس سطوح عملکرد کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهر، ایران¡ تبریز
12
رضا ملائی، سمیه ملایی، علی جعفروند (1392) استفاده از داربست های تاشو در عملیات مرمت بناهای تاریخی کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهر، ایران¡ تبریز
13
رضا ملائی، سمیه ملایی، علی جعفروند (1392) استفاده از چلیک های قیچی سان تاشو به عنوان سرپناه اضطراری کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهر، ایران¡ تبریز
14
محمد ملائی، محمود حسنلوراد، نادر عظیمی، رضا ملائی، سمیه ملایی (1392) تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر وجود و افزایش تعداد ریز شمع ها بر ظرفیت باربری و نشست شالوده اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران، ایران¡ اردبیل
15
رضا ملائی، وحید حسینی تودشکی، سمیه ملایی، محمد ملائی (1392) بررسی اثر شیب زمین بر روی پایداری تونلها هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران¡ زاهدان
16
سمیه ملایی، محمد اسماعیل نیا عمران (1392) بررسی عذدی و آزمایشگاهی رفتار ستونهای بتن مسلح تحت انفجار سطحی هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران¡ زاهدان
17
سمیه ملایی (1389) مفاصل فنر نواری در سازه های تاشو کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، ایران¡ کرمان
18
Mohammad E smaeilnia omran, Somayeh Mollaei (2006) Comparison between RC frames and concrete shear wall subjected to blast load by finite element method 14th Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
2
سمیه ملایی، محمد اسماعیل نیا عمران (1395) اثر انفجار بر سازه های ساختمانی شابک:978-600-356-515-9
ابداع
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!