23 مرداد 1399

احمد فهمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تست
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی عمران

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali Majnouni-Toutakhane, Mohammad Zaheri, ahmad fahmi (2020) Evaluating the Resiliency of Rural Settlements around Urmia Lake in Iran against Drought Journal of Rural Development: 39; 64-79
2
ahmad fahmi, Hooshang Katebi, Masoud Hajialilu Bonab, Hossein Samadi kafil (2018) Microbial Sand Stabilization Using Corn Steep Liquor Culture Media and Industrial Calcium Reagents in Cementation Solutions Industrial Biotechnology: 14; 270-275
3
Hooshang Katebi, ahmad fahmi, Hossein Samadi kafil, Masoud Hajialilu Bonab (2018) Stabilization of calcareous sand dunes using phosphoric acid mulching liquid JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS: 148; 34-44
4
ahmad fahmi (2015) OPTIMIZING THE USE OF SPOROSARCINA PASTEURII BACTERIAFOR THE STIFFENING OF SAND Asian Journal Of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences: 18; 391-394
مقاله ارائه‌شده
1
علیرضا جورابچی، حامد رحیم پور، احمد فهمی (1399) مروری بر فرسایش داخلی سدهای خاکی و راهکارهای مقابله با آن هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ایران¡ تهران
2
فاطمه شریفی، احمد فهمی، علیرضا بابائیان امینی، حامد رحیم پور (1399) بررسی اثر افزودن پودر ضایعات بتن در مقاومت مکانیکی و دوام ملات ژئوپلیمری بر پایه پودر ضایعات آجر رسی دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، ایران¡ تبریز
3
یاسر مارابی، زهرا حیدری زنگ ملک، زهرا کاظمی، رضا چوپانی، احمد فهمی، علیرضا بابائیان امینی، سهراب رفعتی زوارق، سمیرا باباخانی (1398) تاثیر دمای عمل آوری در مقاومت فشاری نمونههای ملات ژئوپلیمری بر پایه لاتریت سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران¡ تهران
4
مریم محمدیان سلیم، یاسر مارابی، احمد فهمی، علیرضا بابائیان امینی، سهراب رفعتی زوارق (1398) بررسی امکان استفاده از پودر ضایعات آجر و ماسه بادی برای تولید مصالح ژئوپلیمری سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
یاسر مارابی، علیرضا بابائیان امینی، احمد فهمی (1398) دوام بتن ژئوپلیمری در برابر سیکل های ذوب و یخ
2
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!