20 فروردین 1399
مريم موذن

مریم موذن

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ایران / آذربایجان شرقی / بناب / بزرگراه ولایت / دانشگاه بناب
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق - قدرت
تلفن: 04131745000 - 1651
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی برق - قدرت ، دانشگاه صنعتی سهند ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: کنترل پیشگوی توان در شرایط نامتعادل شبکه برای نیروگاه بادی مجهز به ژنراتور رلوکتانسی تغذیه دوبل بدون جاروبک
 • فوق لیسانس مهندسی برق - قدرت ، دانشگاه تبریز ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: دیفرانسیل الکتریکی برای یک خودروی برقی با چهار موتور درایو مستقل
 • لیسانس مهندسی برق - قدرت ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، ایران (1383 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی و شبیه سازی روش های جبران سازی اثرات نا مطلوب بار های غیر خطی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدل سازی و کنترل ماشین های الکتریکی
 • انرژی های تجدیدپذیر
 • سیستم تبدیل انرژی باد
 • خودروهای برقی
 • کاربرد مبدل های الکترونیک قدرت در سیستم قدرت
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Maryam Moazen, Rasool Kazemzadeh, Mohammad Reza Azizian (2020) Mathematical proof of BDFRG model under unbalanced grid voltage condition Sustainable Energy Grids & Networks: 21; -
2
Maryam Moazen, Rasool Kazemzadeh, Mohammad Reza Azizian (2019) A Model-Based PDPC Method for Control of BDFRG under Unbalanced Grid Voltage Condition Using Power Compensation Strategy Journal of Operation and Automation in Power Engineering: -; -
3
Rasool Kazemzadeh, Maryam Moazen (2019) Unit Commitment by a Fast and New Analytical Non-iterative Method Using IPPD Table and “λ-logic” Algorithm Journal of Operation and Automation in Power Engineering: 7; 27-39
4
Maryam Moazen, Rasool Kazemzadeh, Mohammad Reza Azizian (2016) Mathematical modeling and analysis of brushless doubly fed reluctance generator under unbalanced grid voltage condition INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS: 83; 547-559
5
Maryam Moazen, Rasool Kazemzadeh, Mohammad Reza Azizian (2016) Model-based predictive direct power control of brushless doubly fed reluctance generator for wind power applications Alexandria Engineering Journal: 55; 2497-2507
6
Maryam Moazen, Rasool Kazemzadeh, Mohammad Reza Azizian (2016) Power Control of BDFRG Variable-Speed Wind Turbine System Covering All Wind Velocity Ranges International Journal Of Renewable Energy Research: 6; 477-486
7
8
Rasool Kazemzadeh, Maryam Moazen, Rahim Ajabi-Farshbaf, Mohsen Vatanpour (2013) STATCOM Optimal Allocation in Transmission Grids Considering Contingency Analysis in OPF Using BF-PSO Algorithm Journal of Operation and Automation in Power Engineering: 1; 1-11
مقاله ارائه‌شده
1
مریم موذن (1397) بررسی قابلیت تزریق توان راکتیو به شبکه توسط سیستم توربین بادی - BDFRG پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، ایران¡ تهران
2
مریم موذن، رسول کاظم زاده، محمدرضا عزیزیان (1397) کنترل توان سیستم توربین بادی – BDFRG به منظور جذب بیشینه توان باد با در نظر گرفتن اثر برشی باد و سایه برج توربین تحت شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه سی و سومین کنفرانس بین المللی برق، ایران¡ تهران
3
مریم موذن، رسول کاظم زاده، محمدرضا عزیزیان (1397) کنترل توان سیستم توربین بادی – BDFRG با در نظر گرفتن اثر برشی باد و سایه برج توربین در کل ناحیه تغییرات سرعت باد بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران¡ مشهد
4
مریم موذن، رسول کاظم زاده، محمدرضا عزیزیان (1396) بررسی عملکرد سیستم توربین بادی – BDFRG در کل محدوده تغییرات سرعت باد ششمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، ایران¡ تبریز
5
Maryam Moazen, Mohammad Bagher Bannae Sharifian, Mehran Sabahi (2016) Electric Differential for an Electric Vehicle with 4WD/2WS Ability The 24th Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran, Shiraz
6
7
مریم موذن، رسول کاظم زاده، محمدرضا عزیزیان (1394) بررسى مقایسه اى سه ژنراتور تغذیه دوبل و روشهای کنترل آنها در شرایط ولتاژ متعادل و نامتعادل شبکه برای کاربرد نیروگاه بادی کنفرانس بین المللی برق، ایران¡ تهران
8
Maryam Moazen, Mohammad Bagher Bannae Sharifian, Hadi Afshari (2012) PID Control of Maglev Guiding System for Linear Elevator India International Conference on Power Electronics (IICPE), India, Delhi
9
Maryam Moazen, Ebrahim Babaei (2011) Power System Dynamic Model Including Dynamic Voltage Restorer Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!