بدنه خبر

صفحه نخست /کارگاه علمی مدلسازی پلیمر - ...

کارگاه علمی مدلسازی پلیمر - دانشگاه صنعتی شیراز

شنبه / 04 بهمن 1399

کارگاه علمی مدلسازی پلیمر - دانشگاه صنعتی شیراز

زمان: چهارشنبه 15 بهمن ساعت 9 الی 12

لینک شرکت در کارگاه: http://el.sutech.ac.ir/iro-webinar

 

بایگانی خبرها