مسابقه ایده پردازی با موضوع "فضا و کارآفرینی"

یکشنبه / 09 مهر 1402

پژوهشگاه هوا و فضا

کنفرانس اینترنت اشیا با تمرکز بر صنعت و کشاورزی

دوشنبه / 27 شهریور 1402

دانشگاه شهید چمران اهواز

کنفرانس هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار

یکشنبه / 19 شهریور 1402

دانشگاه شیراز

کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

شنبه / 18 شهریور 1402

دانشگاه محقق اردبیلی

کنفرانس توسعه پایدار و عمران شهری

شنبه / 18 شهریور 1402

دانشگاه اصفهان

کنفرنس بین المللی نظریه گروهای ایران

سه‌شنبه / 14 شهریور 1402

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

یکشنبه / 12 شهریور 1402

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

همایش هوش مصنوعی و فناوری های آینده گر

یکشنبه / 12 شهریور 1402

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

شنبه / 04 شهریور 1402

بیستمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در امنیت اطالعات و رمزشناسی

سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

دوشنبه / 30 مرداد 1402

دانشگاه بیرجند

همایش فرصت های سرمایه گذاری

دوشنبه / 30 مرداد 1402

دانشگاه تبریز

کنگره علوم خاک ایران

شنبه / 24 تیر 1402

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

دوشنبه / 12 تیر 1402

دانشگاه علم و فرهنگ

تمدید مهلت ارسال مقاله

دوشنبه / 12 تیر 1402

دانشگاه اصفهان

رویداد بین المللی راینوکاپ

سه‌شنبه / 06 تیر 1402

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

شنبه / 03 تیر 1402

دانشگاه الزهرا

رویداد سوم- جایزه دکتر برنجکوب

یکشنبه / 28 خرداد 1402

دانشگاه اصفهان

کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

یکشنبه / 21 خرداد 1402

دانشگاه مراغه

کنفرانس تفکر سیستمی در عمل

شنبه / 13 خرداد 1402

دانشگاه فردوسی مشهد

کنفرانس مهندسی صنایع و سیستمها

یکشنبه / 07 خرداد 1402

دانشگاه فردوسی مشهد

کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

یکشنبه / 07 خرداد 1402

دانشگاه فردوسی مشهد

همایش هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی

یکشنبه / 07 خرداد 1402

مرکز مدیریت حوزه های علمیه

کنفرانس محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

شنبه / 06 خرداد 1402

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

چهارشنبه / 03 خرداد 1402

موسسه آموزش عالی رحمان

کنفرانس ملی مکانیک سازه ها

دوشنبه / 01 خرداد 1402

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کنفرانس محاسبات توزیعی و پردازش

یکشنبه / 31 اردیبهشت 1402

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران

یکشنبه / 31 اردیبهشت 1402

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر وصنایع

یکشنبه / 31 اردیبهشت 1402

مجتمع آموزش عـالی فنی و مهندسـی اسـفراین

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمرانو فناوریهای پیشرفته

یکشنبه / 31 اردیبهشت 1402

مجتمعآموزش عـالی فنی و مهندسـی اسـفراین

پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی

یکشنبه / 31 اردیبهشت 1402

مجتمعآموزش عـالی فنی و مهندسـی اسـفراین

همایش دو سالانه آبیاری و کاهش تبخیر

شنبه / 30 اردیبهشت 1402

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کنفرانس ریاضی ایران

یکشنبه / 24 اردیبهشت 1402

دانشگاه زنجان

سمینار احتمال فرآیند و فرایندهای تصادفی

دوشنبه / 11 اردیبهشت 1402

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

کنفرانس دینامیک شاره ها

دوشنبه / 28 فروردین 1402

دانشگاه سمنان

همایش ملی پژوهش های کاربردی در امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت

شنبه / 19 فروردین 1402

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

کنفرانس ملی مکانیک شاره و سازه

دوشنبه / 14 فروردین 1402

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کنفرانس پیشرفت های نوین انرژی

دوشنبه / 15 اسفند 1401

موسسه آموزش عالی انرژی

دانش افزایی:سواد تکنولوژی(Technology literacy)

یکشنبه / 07 اسفند 1401

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کنفرانس بین المللی

یکشنبه / 13 آذر 1401

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

کنگره علوم باغبانی

سه‌شنبه / 01 آذر 1401

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بایگانی خبرها