برگزاری اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

یکشنبه / 22 فروردین 1400

دانشگاه محقق اردبیلی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کمّی SPSS(مقدماتی و پیشرفته)

پنجشنبه / 19 فروردین 1400

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فراخوان دوم سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

دوشنبه / 16 فروردین 1400

دانشگاه حکیم سبزواری

برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی انرژی بادی ایران

یکشنبه / 15 فروردین 1400

دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری همایش دوسالانه ساختار و واکنش های هسته ای

چهارشنبه / 20 اسفند 1399

دانشگاه گلستان

تمدید فراخوان ارسال مقاله(IEEE IoT2021)

چهارشنبه / 20 اسفند 1399

دانشگاه اصفهان

برگزاری همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

چهارشنبه / 20 اسفند 1399

دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

سلسله سخنرانی های معنویت و محیط زیست

دوشنبه / 18 اسفند 1399

دانشگاه شهید مدنی اذربایجان

برگزاری همایش بین المللی مولانا

شنبه / 16 اسفند 1399

دانشگاه محقق اردبیلی

برگزاری سومین دوره از مسابقات ملی نبرد اپلیکیشن ها - دانشگاه اصفهان

یکشنبه / 26 بهمن 1399

برگزاری سومین دوره از مسابقات ملی نبرد اپلیکیشن ها - دانشگاه اصفهان

برگزاری همایش ملی انقلاب اسلامی ،کارآمدی ،فرصتها و چالشها - دانشگاه تبریز

شنبه / 25 بهمن 1399

برگزاری همایش ملی انقلاب اسلامی ،کارآمدی ،فرصتها و چالشها - دانشگاه تبریز

هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

شنبه / 06 دی 1399

هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی با حمایت IEEE در تاریخ 29 و 30 اردیبهشت 1400 توسط دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

بایگانی خبرها