09 آبان 1399
مصطفي خجسته نژند

مصطفی خجسته نژند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بناب - بزرگراه ولایت - دانشگاه بناب
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
تلفن: 041-37745000 داخلی 1651
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی مکانیک

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی ، تربیت مدرس ، ایران (1388 - 1393)
  عنوان رساله: استفاده از سامانه تصویربرداری فراطیفی به منظور تشخیص کیفیت و تازگی ماهی قزل آلا
 • فوق لیسانس مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی ، دانشگاه تهران ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: استفاده از سامانه بینایی ماشین به منظور در جه بندی چند منظوره مرکیات
 • لیسانس مهندسی ماشینهای کشاورزی ، دانشگاه ارومیه ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: کاربرد ماشین بینایی در کشاورزی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • بینایی ماشین
 • تصویربرداری فراطیفی
 • ماشینهای کشاورزی
 • طیف سنجی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mostafa Khojastehnazhand, Hamed Ramezani (2020) Machine vision system for classification of bulk raisins using texture features JOURNAL OF FOOD ENGINEERING: 271; 1-7
2
مصطفی خجسته نژند، حامد رمضانی (1398) استفاده از ماتریس هم رخدادی سطح خاکستری برای طبقه بندی کشمش توده ای مهندسی بیوسیستم ایران: 50; 951-961
3
Mostafa Khojastehnazhand, Vahid Mohammadi, Saeid Minaei (2019) Maturity detection and volume estimation of apricot using image processing technique SCIENTIA HORTICULTURAE: 251; 247-251
4
Mohammad Hadi Khoshtaghaza, Mostafa Khojastehnazhand, Barat Mojaradi, Mohammad Goodarzi, Wouter Saeys (2016) Texture Quality Analysis of Rainbow Trout Using Hyperspectral Imaging Method INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES: 19; 974-983
5
Mostafa Khojastehnazhand, Mohammad Hadi Khoshtaghaza, Barat Mojaradi, Masoud Rezaei, Mohammad Goodarzi, Wouter Saeys (2014) Comparison of Visible–Near Infrared and Short Wave Infrared hyperspectral imaging for the evaluation of rainbow trout freshness FOOD RESEARCH INTERNATIONAL: 56; 25-34
6
Mahmoud Omid, Mostafa Khojastehnazhand, Ahmad Tabatabaeifar (2010) Estimating volume and mass of citrus fruits by image processing technique JOURNAL OF FOOD ENGINEERING: 100; 315-321
7
Mostafa Khojastehnazhand, Mahmoud Omid, Ahmad Tabatabaeifar (2010) DETERMINATION OF TANGERINE VOLUME USING IMAGE PROCESSING METHODS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES: 13; 760-770
8
حسن صدر نیا، علی رجبی پور، علی جعفری، ارژنگ جوادی، یونس مستوفی، مصطفی خجسته نژند، توحید باقرپور (1388) بررسی شکست مکانیکی دو رقم هندوانه در بارگذاری شبه استاتیکی مهندسی بیوسیستم ایران: 40; 169تا 174
مقاله ارائه‌شده
1
مصطفی خجسته نژند، مظفر روستائی (1397) تعیین ویژگی های بافتی و شکلی گندم سرداری با استفاده از ماتریس هم-رخدادی سطح خاکستری یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، ایران¡ همدان
2
مصطفی خجسته نژند، ابوالفضل شافعی (1397) بهینه سازی واحد شستشو و آبگیری کارخانجات فرآوری کشمش یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، ایران¡ همدان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه (1397 - ادامه دارد)
 • معاون اداری و مالی دانشگاه (1393 - 1396)
بیشتر