20 فروردین 1399
سجاد شجاع مجيدآباد

سجاد شجاع مجیدآباد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- کنترل
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Sajjad Shoja-Majidabad, Amin Hajizadeh (2019) Decentralized adaptive neural network control of cascaded DC–DC converters with high voltage conversion ratio APPLIED SOFT COMPUTING: 86; 105878
2
Yaser Zafari, Amir Hooshang Mazinan, Sajjad Shoja-Majidabad (2019) Demagnetization Fault Detection for Five-Phase IPMSM Through Integral Terminal Sliding Mode Flux-Linkage Observer IETE JOURNAL OF RESEARCH: 65; 473-486
3
Askar Azizi, Hamid Nourisola, Sajjad Shoja-Majidabad (2019) Fault tolerant control of wind turbines with an adaptive output feedback sliding mode controller RENEWABLE ENERGY: 135; 55-65
4
Hossein Tohidi, Koksal ERENTURK, Sajjad Shoja-Majidabad (2017) Passive Fault Tolerant Control of Induction Motors Using Nonlinear Block Control Control Engineering and Applied Informatics: ;
5
Sajjad Shoja-Majidabad (2016) Fractional-Order Sliding-Mode Control of Islanded Distributed Energy Resource Systems IEEE Transactions on Sustainable Energy: 70; 1482-1491
6
Sajjad Shoja-Majidabad, Heydar Toossian Shandiz, Hossein Tohidi (2015) Robust Block Control of Fractional-order Systems via Nonlinear Sliding Mode Techniques Control Engineering and Applied Informatics: 17; 31-40
7
Sajjad Shoja-Majidabad, Heydar Toossian Shandiz, Amin Hajizadeh (2014) Decentralized sliding mode control of fractional-order large-scale nonlinear systems NONLINEAR DYNAMICS: ;
8
Sajjad Shoja-Majidabad, Heydar Toossian Shandiz, Amin Hajizadeh (2014) Nonlinear fractional-order power system stabilizer for multi-machine power systems based on sliding mode technique INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL: ;
مقاله ارائه‌شده
1
Hamid Nourisola, Askar Azizi, Sajjad Shoja-Majidabad (2019) Output Feedback Linearization-Adaptive Sliding Mode Control of TORA System 5th Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation (KBEI), Iran, Tehran
2
Hamid Nourisola, Askar Azizi, Sajjad Shoja-Majidabad (2019) Pre-Compensated Proportional Derivative Sliding Mode Controller Design for Image Based Visual Servoing 5th Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation (KBEI), Iran, Tehran
3
Sajjad Shoja-Majidabad, Heydar Toossian Shandiz, Siamak Azargoshasb (2012) Terminal Sliding Mode Control of Chaotic Lorenz System: A Discrete-time Case 20th Iranian Conference on Electrical Engineering, (ICEE), Iran, Tehran
4
Sajjad Shoja-Majidabad, Ali Akbarzadeh Kalat, Heydar Toossian Shandiz (2011) Neuro-fuzzy-discrete sliding mode control of a tree-link SCARA robot , Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!