09 آبان 1399
مهدي ثقفي

مهدی ثقفی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: آذربایجان شرقی - بناب - دانشگاه بناب
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن: 041-37745000 - 1636
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی مکانیک

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی هسته ای ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: توسعه روش موثر برای پشتیبانی مدیریت حوادث وخیم در نیروگاه هسته ای بوشهر
 • فوق لیسانس مهندسی هسته ای ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1387 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: مدل سازی نیروگاه هسته ای بوشهر با هندسه واقعی و امکانات نصب شده و مطالعه راه اندازی نیروگاه از حالت سرد و قدرت صفر (CZP) به قدرت اسمی(HFP) با کمک کد RELAP5
 • لیسانس مهندسی مکانیک ، دانشگاه تبریز ، ایران (1383 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: تحلیل تنش رینگ خودرو تحت جابجایی و نیروهای بحرانی با استفاده از نرم افزار ANSYS
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تحلیل حرارتی-سیالاتی سیستم های پیچیده
 • تحلیل و مدیریت حوادث وخیم
 • ابزارهای پشتیبانی از مدیریت حوادث
 • سیستم های هوشمند (شبکه های عصبی مصنوعی، منطق فازی، سیستم های خبره)
 • فاکتورهای انسانی در سیستم های اجتماعی-فنی
 • ارزیابی احتمالاتی ریسک/ایمنی
 • مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mahdi Saghafi, Seyed Mohsen Ayyoubzadeh, Mohammad Sadegh Terman (2020) Simulation, design optimization, and experimental validation of a silver SPND for neutron flux mapping in the Tehran MTR Nuclear Engineering and Technology: 52; 2852-2859
2
3
Mahdi Saghafi, Mohammad Bagher Ghofrani (2019) Real-time estimation of break sizes during LOCA in nuclear power plants using NARX neural network Nuclear Engineering and Technology: 51; 702-708
4
Mahdi Saghafi, Faramarz Yousefpour, Kaveh Karimi, Seyed Mohsen Hoseyni (2017) Determination of PAR configuration for PWR containment design: A hydrogen mitigation strategy INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 42; 7104-7119
5
Mahdi Saghafi, Mohammad Bagher Ghofrani, Francesco D'auria (2016) Application of FFTBM with signal mirroring to improve accuracy assessment of MELCOR code NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN: 308; 238-251
6
Mahdi Saghafi, Mohammad Bagher Ghofrani (2016) Accident management support tools in nuclear power plants: A post-Fukushima review PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY: 92; 1-12
7
Mahdi Saghafi, Mohammad Bagher Ghofrani, Francesco D'auria (2016) Development and qualification of a thermal-hydraulic nodalization for modeling station blackout accident in PSB-VVER test facility NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN: 303; 109-121
مقاله ارائه‌شده
1
فاطمه سلحشور، محمد امین حیدری لاری نژاد، مهدی ثقفی، محمدباقر غفرانی (1397) محاسبه توزیع و تغییرات غلظت هیدروژن در محفظه ایمنی ساختمان راکتور پس از حادثه LB-LOCA و مقایسه نتایج با گزارش های ایمنی نیروگاه بوشهر پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، ایران¡ تهران
2
محمد امین حیدری لاری نژاد، فاطمه سلحشور، مهدی ثقفی، محمدباقر غفرانی (1397) بررسی تأثیر حجم بندی بر تغییرات فشار و دمای محفظه ایمنی ساختمان راکتور نیروگاه هسته ای بوشهر در حادثه LB-LOCA با در دسترس بودن سیستم اسپری پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، ایران¡ تهران
3
فاطمه سلحشور، محمد امین حیدری لاری نژاد، مهدی ثقفی، محمدباقر غفرانی (1397) بررسی استقلال نتایج از اندازه گام زمانی در تحلیل حادثه LB-LOCA برای تغییرات پارامترهای فشار، دما و غلظت هیدروژن در محفظه ایمنی ساختمان راکتور پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، ایران¡ تهران
4
مهدی ثقفی، محمدباقر غفرانی (1397) توسعه مدل پایای نیروگاه هسته ای بوشهر در کد MELCOR برای تحلیل حوادث وخیم پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی، ایران¡ شیراز
5
مهدی ثقفی، محمدباقر غفرانی (1397) مدلسازی حادثه شکست بزرگ در مدار اولیه نیروگاه هسته ای بوشهر در شرایط قطع کامل تأمین توان الکتریکی با استفاده از کد MELCOR پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی، ایران¡ شیراز
6
7
امیر صائمی، محمدباقر غفرانی، مهدی ثقفی (1395) ارزیابی توانایی کدRELAP5/MOD3.3 در مدلسازی ضربه قوچ ناشی از چگالش ناگهانی بخار با استفاده از نتایج تجربی کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ تهران
8
نرگس محمدبیگیان، محمدباقر غفرانی، مجید طالبی، مهدی ثقفی (1395) مدلسازی حادثه قطع کامل برق نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد RELAP5 و مقایسه نتایج آن با نتایج آنالیز ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ تهران
9
Mahdi Saghafi, Mohammad Bagher Ghofrani (2016) Assessment of Modeling SBO Accident by MELCOR Code versus the Results of PSB-VVER Test Facility Using Fast Fourier Transform Based Method (FFTBM) The 4th international reliability engineering conference IREC, Iran, Tabriz
10
مهدی ثقفی، محمدباقر غفرانی (1394) تحلیل حساسیت نتایج مدل سازی حادثه SBO در کد MELCOR به نود بندیهای مختلف کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ یزد
11
Mahdi Saghafi, Mohammad Bagher Ghofrani (2015) Introduction of a research project on development of accident management support tool for BNPP (WWER-1000) based on the lessons learned from Fukushima accident International Experts Meeting on Strengthening Research and Development Effectiveness in the Light of the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, Austria, Vienna
12
مهدی ثقفی، محمدباقر غفرانی (1391) ارزیابی مقایسه ای ابزارهای پشتیبان مدیریت حوادث وخیم در نیروگاه های هسته ای کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ مشهد
13
Mahdi Saghafi, Jalil Jafari (2011) Analysis of Thermohydraulic Limits during WWER-1000 Nuclear Power Plants Heat-up Using RELAP5 System Code Proceedings of ICAPP, France, Nice
14
مهدی ثقفی، جلیل جعفری (1389) مدلسازی گرم کردن نیروگاه هسته ای بوشهر از CZP به HZP با کمک کد RELAP5 کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ اصفهان
15
مرتضی نعمتی، مهدی ثقفی، جلیل جعفری (1389) مدلسازی مولد بخار نیروگاه هسته ای بوشهر در حالت پایا با کدRELAP5/MOD3.2 کنفرانس نیروگاههای برق، ایران¡ محمودآباد
16
مهدی ثقفی، ناصر وثوقی (1388) شبیه سازی عکس برداری با اشعه ایکس از قطعات صنعتی با استفاده از روش مونت کارلو کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

بازديد از مخازن آب شهري (درس سيستمهاي انتقال آب)