20 تیر 1399
رضا حاج آقا وفائي

رضا حاج آقا وفائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تست
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Reza Hajiaghaie Vafaie (2019) On-chip Mixing, Pumping and Concentrating Effects by Using AC Electrothermal Flow Nanoscience & Nanotechnology-Asia: 9; 252-258
2
رضا حاج آقا وفائی (1398) بهبود فرآیند واکنش در سطح ایمونوسنسور با بکارگیری فلوی AC الکتروترمال مهندسی برق دانشگاه تبریز: 49; 125-133
3
Reza Hajiaghaie Vafaie, hossein Dehganpour, Abolfazl Moradpour (2019) Numerical simulation of EWOD on a printed circuit board for cleanroom-less digital fluidic manufacturing applications COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING: 38; 119-137
4
Reza Hajiaghaie Vafaie (2018) A high-efficiency micromixing effect by pulsed AC electrothermal flow COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING: 37; 418-431
5
Sarang Ezazi, Reza Hajiaghaie Vafaie (2017) Generating efficient chaos effect in micro channel using electrohydrodynamic theory INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS: 55; 745-753
6
Reza Hajiaghaie Vafaie, Aysan Madanpasandi (2017) In-situ AC electroosmotic and thermal perturbation effects for wide range of ionic strength AIMS Biophysics: 4; 451-464
7
Majid Ghandchi, Reza Hajiaghaie Vafaie (2016) AC electrothermal actuation mechanism for on-chip mixing of high ionic strength fluids MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS: Volume 23; pp 1495–1507
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!