20 فروردین 1399
اردشير محمدزاده

اردشیر محمدزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندس برق کنترل
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

معرفی

دکتر محمدزاده، عضو بنیاد ملی نخبگان و فارغ التحصیل ممتاز دکتری برق-کنترل از دانشگاه تبریز بوده و زمینه های تحقیقاتی اصلی ایشان شامل کنترل هوشمند، سیستم های هوشمند و کنترل تطبیقی می باشد. اتاق 231 فنی مهندسی، ایمیل: a.mzadeh@bonabu.ac.ir

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی برق- کنترل ، تبریز ، ایران (1392 - 1395)
  • فوق لیسانس مهندسی برق- کنترل ، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ، ایران (1390 - 1392)
  • لیسانس مهندسی برق- کنترل ، صنعتی سهند تبریز ، ایران (1386 - 1390)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • سیستم های کنترل هوشمند
  • کنترل تطبیقی
  • شبکه های عصبی-فازی
  • سیستم های کسری
  • خودروهای بدون راننده
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ardashir Mohammadzadeh, Tufan Kumbasar (2020) A new fractional-order general type-2 fuzzy predictive control system and its application for glucose level regulation APPLIED SOFT COMPUTING: 91; 106241
2
Ardashir Mohammadzadeh, Erdal Kayacan (2020) A novel fractional-order type-2 fuzzy control method for online frequency regulation in ac microgrid ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: 90; 103483
3
Ardashir Mohammadzadeh, Okyay Kaynak (2020) A novel fractional-order fuzzy control method based on immersion and invariance approach APPLIED SOFT COMPUTING: 88; 106043
4
Ardashir Mohammadzadeh, Hamid Taghavifar (2020) A robust fuzzy control approach for path-following control of autonomous vehicles SOFT COMPUTING: 24; 3223–3235
5
Mohammad Hosein Sabzalian, Ardashir Mohammadzadeh, Shuyi Lin, Weidong Zhang (2019) Robust fuzzy control for fractional-order systems with estimated fraction-order NONLINEAR DYNAMICS: 98; 2375–2385
6
Ardashir Mohammadzadeh, Sehraneh Ghaemi, Okyay Kaynak, Sohrab Khanmohammadi (2019) Robust predictive synchronization of uncertain fractional-order time-delayed chaotic systems SOFT COMPUTING: 23; 6883–6898
7
Ardashir Mohammadzadeh, Mohammad Hosein Sabzalian, Weidong Zhang (2019) An Interval Type-3 Fuzzy System and A New Online Fractional-order Learning Algorithm: Theory and Practice IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS: 1; 1
8
Ardashir Mohammadzadeh (2019) A novel general type-2 fuzzy controller for fractional-order multi-agent systems under unknown time-varying topology JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS: 356; 5151-5171
9
اردشیر محمدزاده (1398) کنترل تطبیقی یک ربات دوبازویی با ترکیب خطی سازی پسخور و شبکه عصبی پیشنهادی سامانه های غیرخطی در مهندسی برق: 5; 55-73
10
Mohammad Hosein Sabzalian, Ardashir Mohammadzadeh (2019) A new approach to control the induction motors based on Immersion and Invariance technique IET Control Theory and Applications: 13; 1466 – 1472
11
اردشیر محمدزاده، Erdal Kayacan (1397) A non-singleton type-2 fuzzy neural network with adaptive secondary membership for high dimensional applications NEUROCOMPUTING: Volume 338; 63-71
12
Ardashir Mohammadzadeh, Weidong Zhang (2018) Dynamic programming strategy based on a type-2 fuzzy wavelet neural network NONLINEAR DYNAMICS: 2; 1661–1672
13
14
15
Ardashir Mohammadzadeh, Sehraneh Ghaemi, Okyay Kaynak, Sohrab Khanmohammadi (2016) Observer-based method for synchronization of uncertain fractional order chaotic systems by the use of a general type-2 fuzzy system APPLIED SOFT COMPUTING: 49; 544-560
16
Ardashir Mohammadzadeh, Sehraneh Ghaemi, Sohrab Khanmohammadi (2016) Robust H∞-Based Synchronization of the Fractional-Order Chaotic Systems by Using New Self-Evolving Nonsingleton Type-2 Fuzzy Neural Networks IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS: 24; 1544 - 1554
17
18
Ardashir Mohammadzadeh, Farzad Hashemzadeh (2015) A new robust observer-based adaptive type-2 fuzzy control for a class of nonlinear systems APPLIED SOFT COMPUTING: 37; 204-216
19
20
Ardashir Mohammadzadeh, Okyay Kaynak, Mohammad Teshnehlab (2014) Two-mode Indirect Adaptive Control Approach for the Synchronization of Uncertain Chaotic Systems by the Use of a Hierarchical Interval Type-2 Fuzzy Neural Network IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS: 22; 1301 - 1312
21
اردشیر محمدزاده، محمد منثوری، محمد تشنه لب، مهدی علیاری شوره دلی (1392) طراحی کنترل فازی تطبیقی مستقیم نوع دوم بر اساس مدل سوگنو با محدودیت- های کمتر روی بهرهی کنترلی و با تنظیم پارامترهای بخش تالی و پارامترهای توابع تعلق سامانه های غیرخطی در مهندسی برق: 1; 4-21
مقاله ارائه‌شده
1
2
فاطمه فرجامی، اردشیر محمدزاده (1397) طراحی کنترل کننده PIمرتبه کسری برای کنترل زاویه گام در توربین بادی سرعت متغیر پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک، ایران¡ Tabriz
3
اردشیر محمدزاده (1397) کنترل عصبی لغزشی کسری برای کلاسی از سیستمهای کسری سومین کنفرانس بین اللملی مهندسی برق، ایران¡ تهران
4
اردشیر محمدزاده (1397) کنترل عصبی پایدار برای سیستم تعلیق مغناطیسی سومین کنفرانس بین اللملی مهندسی برق، ایران¡ تهران
5
Ardashir Mohammadzadeh, Sehraneh Ghaemi, Reza Mahboobi Esfanjani (2014) Improved Adaptive Type-2 Fuzzy Control for High Dimensional Nonlinear Systems 14th Iranian Conference on Fuzzy Systems, Iran, Tabriz
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
اردشیر محمدزاده (1397) سیستم ها و کنترل کننده های فازی-عصبی تطبیقی نوع دوم شابک:978-622-95058-3-0
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر پژوهش سرای شهید احمدی روشن چالدران (1395 - 1396)
  • سرپرست هنرستان فنی رجایی خسروشهر-لاهیجان (1389 - 1390)
بیشتر