09 آبان 1399
وحيد فرهنگ مهر

وحید فرهنگ مهر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بناب
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی مکانیک

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1387 - 1393)
  عنوان رساله: مطالعه تجربی و عددی آخرین مراحل فروپاشی یک حباب کاویتاسیونی داخل استوانه قائم صلب با و بدون پوشش ارتجاعی
 • فوق لیسانس مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: تحلیل انتقال گرمای جابجایی آزاد روی استوانه افقی با روش حجم محدود بالادست بهبودیافته
 • لیسانس مهندسی مکانیک-گرایش حرارت و سیالات ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: ممیزی انرژی بر اساس تست عملکردی در نیروگاه حرارتی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • دینامیک سیالات محاسباتی و تجریی
 • انتقال گرما
 • دینامیک جریان خون
 • دینامیک حباب
 • نانوسیالات
 • مگنتوهیدرودینامیک
 • تعامل سیال-سازه
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
وحید فرهنگ مهر، ابوالفضل شافعی (1399) مطالعه عددی جریان نانوسیال و انتقال گرما در یک میکروکانال با یک ریب آشوب ساز جریان مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز: 50; 147-154
2
Vahid Farhangmehr, Hesam Moghadasi, Sasan Asiaei (2019) A nanofluid MHD flow with heat and mass transfers over a sheet by nonlinear boundary conditions: Heat and mass transfers enhancement Journal of Central South University: 26; 1205–1217
3
Seyyed esmail Razavi, Vahid Farhangmehr, Zahra Babaie (2019) Numerical Investigation of Hemodynamic Performance of a Stent in the Main Branch of a Coronary Artery Bifurcation Biolmpacts: 9; 97-103
4
Hesam Moghadasi, Alireza Rahbari, Mehdi Bidabadi, Alireza Khoeini Poorfar, Vahid Farhangmehr (2019) A Mathematical Investigation of Premixed Lycopodium Dust Flame in a Small Furnace JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME: 141; 032201 (6 pages)
5
وحید فرهنگ مهر، سید اسماعیل رضوی (1397) حل حجم محدود بر اساس مشخصه ها برای جریان های تراکم ناپذیر با انتقال گرما مکانیک سازه ها و شاره ها: 8; 315-326
6
Seyyed esmail Razavi, Vahid Farhangmehr, Nafiseh Zendeali (2018) Numerical investigation of the blood flow through the middle cerebral artery Biolmpacts: 8; 195-200
7
Mohammad Sepehr, Seyed Saeed Hashemi, Mohammad Rahjoo, Vahid Farhangmehr, Ashkan Alimoradi (2018) Prediction of heat transfer, pressure drop, and entropy generation in shell and helically coiled finned tube heat exchangers CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: 134; 277–291
8
Vahid Farhangmehr (2015) Numerical study on ring bubble dynamics in a narrow cylinder with a compliant coating FLUID DYNAMICS RESEARCH: 47; 025508
9
Vahid Farhangmehr, Mohammat Taghi Shervani-Tabar, R Parvizi, Siew-Wan Ohl, Boo Cheong Khoo (2015) Numerical study on ring bubble dynamics in a narrow cylinder with a compliant coating FLUID DYNAMICS RESEARCH: 47; 1-17
10
Abolfazl Hajizadeh Aghdam, Boo Cheong Khoo, Vahid Farhangmehr, Mohammat Taghi Shervani-Tabar (2015) Experimental study on the dynamics of an oscillating bubble in a vertical rigid tube EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE: 60; 299-307
11
علی غلامی، وحید فرهنگ مهر، حسن برسلانی (1393) مطالعه تجربی جریان سوپرکاویتاسیونی طبیعی روی بدنه استوانه ای با کاویتی سازهای مختلف مهندسی مکانیک ایران: 16; 90-109
12
Vahid Farhangmehr, Abolfazl Hajizadeh Aghdam, Mohammat Taghi Shervani-Tabar, R Parvizi, Siew-Wan Ohl, Boo Cheong Khoo (2014) Numerical investigation on the pulsating bubble dynamics in a narrow cylinder with a compliant coating FLUID DYNAMICS RESEARCH: 46; 1-27
13
Mohammat Taghi Shervani-Tabar, Abolfazl Hajizadeh Aghdam, Boo Cheong Khoo, Vahid Farhangmehr, B. Farzaneh (2013) Numerical analysis of a cavitation bubble in the vicinity of an elastic membrane FLUID DYNAMICS RESEARCH: 45; 1-14
14
Abolfazl Hajizadeh Aghdam, Vahid Farhangmehr, Siew-Wan Ohl, Boo Cheong Khoo (2012) Characterization of the interaction of two oscillating bubbles near a thin elastic membrane EXPERIMENTS IN FLUIDS: 53; 1723–1735
15
سید اسماعیل رضوی، وحید فرهنگ مهر (1390) حل حجم محدود بر اساس مشخصه های مجازی برای جابجایی طبیعی حول یک استوانه افقی مهندسی مکانیک ایران: 13; 6-18
16
سید اسماعیل رضوی، وحید فرهنگ مهر (1388) مدلی برای شبکه بی سازمان تطبیقی در حل معادلات اویلر با روش حجم محدود مهندسی مکانیک ایران: 11; 79-96
مقاله ارائه‌شده
1
Vahid Farhangmehr, Tohid Adibi, Elias Marandi (2019) Numerical Study of Turbulent Fluid Flow and Heat Transfer in a Channel with a Corrugated Wall 11th National Conference on Heat Exchangers, Chiller, and Cooling Tower, Iran, Tehran
2
Ali Saberimehr, Vahid Farhangmehr, sina Meydangahi (2019) تاثیر تزریق سوخت بیوگاز حاصل از هضم بیهوازی آب فاضلابی بر روی عملکرد میکرو توربین گازی با هوای مرطوب 5th International Conference on Energy Management and Technology, Iran, Tehran
3
Ali Saberimehr, Vahid Farhangmehr, Mehdi Alahverdizadeh (2019) بهینه سازی چند هدفه سیستم ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد و توربین گازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک 5th International Conference on Energy Management and Technology, Iran, Tehran
4
میثم نجفی ارشادی، توحید دهقانی، فرهاد صادق مغانلو، وحید فرهنگ مهر (1397) بررسی اختلاط در سه نوع میکرومیکسر غیر فعال با موانع غیر هم مرکز کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا، ایران¡ تهران
5
Masoud Darbandi, Hamid Reza Khorshidi Behzadi, Vahid Farhangmehr, Gerry E.Schneider (2018) Using CFD Simulations to Improve the Air-Cooled Steam Condenser Performance in Severe Windy Conditions via Proper Tuning of Blades Pitch Angles Proceedings of the ASME 2018, Canada, Montreal
6
Masoud Darbandi, Hamid Reza Khorshidi Behzadi, Vahid Farhangmehr, Gerry E.Schneider (2018) A Numerical Study on the Effect of Impermeable Screens in Improving the Air-Cooled Condenser Performance in Severe Windy Conditions 26th Annual Conference of the Computational Fluid Dynamics Society of Canada, Canada, Manitoba
7
وحید فرهنگ مهر، ابوالفضل شافعی، الیاس مرندی (1397) مطالعه عددی جریان نانوسیال و انتقال گرما در یک میکروکانال با یک ریب آشوب ساز جریان بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ایران¡ سمنان
8
وحید فرهنگ مهر، اشکان رفیعی، حسین طاطایی (1396) مطالعه عددی تاثیر صفحه جدا کننده و عدد رینولدز بر بارهای آیرودینامیکی وارد بر استوانه دایروی هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، ایران¡ شاهرود
9
وحید فرهنگ مهر، فرزاد محمدخانی (1396) مطالعه عددی جریان سیال و انتقال گرما در کانال های مواج در جریان های آرام و آشفته دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، ایران¡ تهران
10
توحید ادیبی، وحید فرهنگ مهر، فرزاد محمدخانی (1395) بررسی امکان جایگزینی سیکل سرمایش جذبی خورشیدی به جای سیکل سرمایش تراکمی‏ در مناطق گرمسیری ایران سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، ایران¡ تهران
11
توحید ادیبی، وحید فرهنگ مهر، فرزاد محمدخانی (1395) محاسبه فشار بهینه خنک‏ کن‏ میانی در نیروگاه گازی با سیال عامل هوا سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، ایران¡ تهران
12
وحید فرهنگ مهر، بهزاد رسلی (1395) مطالعه عددی جریان صلیبی آشفته تراکم ناپذیر با انتقال گرما از روی دسته لوله ها با مدل های مختلف آشفتگی بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ایران¡ یزد
13
وحید فرهنگ مهر، محمدحسین دشتی (1395) مطالعه تجربی هوادهی سوپرکاویتی روی بدنه استوانه ای با کاویتی سازهای مختلف بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ایران¡ یزد
14
وحید فرهنگ مهر، سید اسماعیل رضوی (1394) بهینه سازی گرمایش یک ساختمان مسکونی و آب مصرفی آن توسط یک سیستم خورشیدی فعال اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، ایران¡ بناب
15
وحید فرهنگ مهر، سید اسماعیل رضوی (1394) تحلیل عددی جریان آشفته دوبعدی روی بدنه خودروها اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، ایران¡ بناب
16
Ali Saberimehr, Vahid Farhangmehr (2013) Energy and Exergy Analysis of a Novel Combined Power/Cooling Production Cycle Based on Solid Oxide Fuel Cell International Conference on Mechanical Engineering-ISME, Iran, Tehran
17
Vahid Farhangmehr, Seyyed esmail Razavi (2008) A Characteristic-based Finite-volume Solution of Natural Convection around a Horizontal Cylinder 11th Fluid Dynamics Conference, Iran, Tehran
18
Vahid Farhangmehr, Seyyed esmail Razavi (2008) A Characteristic-Based Finite-Volume Solution of a Horizontal Cylinder in Cross Flow with Heat Transfer 16th Annual International Conference on Mechanical Engineering, Iran, Kerman
19
محمدحسن جوارشکیان، محمدتقی شروانی تبار، قیام اسلامی، وحید فرهنگ مهر (1386) بررسی عددی و تحلیلی تاثیر شکل دیواره روی پارامترهای هیدرودینامیکی یاتاقان های لغزنده صفحه ای پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
وحید فرهنگ مهر، حسام مقدسی، محمدحسین سلطانی (1396) اگزرژی، انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار شابک:978-964-208-180-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیریت گروه مهندسی مکانیک (1396 - 1398)
بیشتر